AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI SOYADI PAY TUTARI PAY ORANI % PAY GRUPLARI
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 30.000,00 0,07 A Grubu
Galip ÖZTÜRK 13.500.000,00 30,00 B Grubu
Diğer 31.470.000,00 69,93 B Grubu
Toplam 45.000.000,00 100,00